„Wolność w Sztuce 3 pokolenia” wystawa twórców Gdańskiego okręgu ZPAP, Forum Gdańsk, listopad 2018r.