„Wystawa Prac Mistrzów Gdańskiej Szkoły Artystycznej”, Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, 20 maja 2017