Obchody 60-lecia Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Centrum Św. Jana, Gdańsk sierpień 2018r